Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Centrum Studiów Litewskich UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. Między ikonografiją a tekstem

Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. Między ikonografiją a tekstem

Św. Kazimierz, a raczej jego wizerunek zachowany w słowie pisanym, jak w dziełach sztuk wizualnych, jest tematem tej pracy. To opowieść o dziejach świętego z rodu Jagiellonów, obejmująca okres od 1520 roku – początku procesu kanonizacyjnego słynącego świętością królewicza – do końca XVIII wieku

Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. Między ikonografiją a tekstem

Autor - Dr Sigita Maslauskaitė

Tłumaczenie - Dr Katarzyna Korzeniewska

Św. Kazimierz, a raczej jego wizerunek zachowany w słowie pisanym, jak w dziełach sztuk wizualnych, jest tematem tej pracy. To opowieść o dziejach świętego z rodu Jagiellonów, obejmująca okres od 1520 roku – początku procesu kanonizacyjnego słynącego świętością królewicza – do końca XVIII wieku. Celem pracy jest pokazanie, jak pobożność do św. Kazimierza nabierała czytelnych form; rekonstrukcja genezy jego wizerunku, różnorodności ikonograficznej, symboliki i znaczeń teologicznych z nim związanych. Teksty dotyczące św. Kazimierza i jego przedstawienia pozwalają zrozumieć, jak w kontekście konkretnej epoki postrzegano jego świętość i jakie było jego miejsce w życiu wspólnoty wiernych. Po śmierci Kazimierza coraz bardziej szerzyło się przekonanie o jego świętości tak, że z czasem stał się dla wiernych przede wszystkim patronem kraju i obrońcą wiary. Przemiany, które dokonywały się w Kościele katolickim w wieku XVI i XVII, sprzyjały rozwojowi kultu świętego patrona państwa. Śmierć Kazimierz uznawano za przykład „bezkrwawego męczeństwa", stąd stał się on wzorcem osobowym dla dążących do świętości przedstawicieli elit świeckich i duchownych. Kazimierz uznawany jest przede wszystkim za patrona Litwy i Polski, zwierciadło cnót chrześcijańskich. Jego ikonografia wyrasta z narracji o jego życiu i świętości, a obraz i tekst to niejako dwie kolumny, podtrzymujące łuk tej opowieści.

Sigita Maslauskaitė (ur. 1970) studiowała malarstwo w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, a później, w latach 1997-2000 – muzealnictwo sakralne na Gregorianum w Rzymie. Po powrocie na Litwę pracowała w kurii Archidiecezji Wileńskiej jako historyk sztuki, a w 2006 r. obroniła pracę doktorską poświęconą kultowi i ikonografii św. Kazimierza od XVI do XIX wieku. Jest współtwórczynią Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie, którym obecnie kieruje. Łączy pasję badaczki sztuki z aktywnością twórczą artystki-malarki.
Polecamy również
Bibliotheca Lituaniae, Vol. 1

Bibliotheca Lituaniae, Vol. 1

Powojenna historia Litwy

Powojenna historia Litwy

Politeja nr 16. Studia litewskie

Politeja nr 16. Studia litewskie