Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Centrum Studiów Litewskich

Centrum Studiów Litewskich powstało 1 czerwca 2010 r. jako jednostka w ramach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadaniem Centrum jest organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prowadzenie działalności dydaktycznej dotyczącej Litwy dawnej i współczesnej. Centrum współuczestniczy także w przedsięwzięciach dotyczacych prezentacji kultury litewskiej w Polsce i rozwoju stosunków polsko-litewskich.

We współpracy z Instytutem Studiów Międzykulturowych prowadzone są zajęcia dydaktyczne poświęcone dziejom najnowszym i współczesności oraz kulturze Litwy.

Centrum stale współpracuje z Wydziałem Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie i jest finansowane m.in. przez litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki.

Zobacz video galerię

Litwa w materiale wideo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownictwo Centrum Studiów Litewskich

Paweł Plichta

Kierownik Centrum Studiów Litewskich

Paweł Plichta

od 2020 roku Kierownik Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych z zakresu religioznawstwa, kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziedzictwa kulturowego, Biblii jako wieloaspektowego tekstu kulturotwórczego i jego recepcji w kulturach. Jest autorem m.in. monografii pt. „Estera w kulturach. Rzecz o biblijnych toposach” (Kraków 2014). Zajmuje się również problematyką pamięci społecznej, relacji międzykulturowych oraz turystyki kulturowej i religijnej ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej sieci dróg Jakubowych prowadzących do Santiago de Compostela. Członek Society of Biblical Literature, European Academy of Religion, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, wiceprzewodniczący Sekcji Studiów nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela

Dyrektor-koordynator 2013-2019

Dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce; absolwentka Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studiowała na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Prowadzi badania nad problematyką społeczną i etniczną w przestrzeni postsowieckiej. Autorka szeregu tekstów naukowych i publicystycznych. W 2019 r. ukazała się jej książka pt. „Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004” (wyd. Ośrodek Myśli Politycznej). Wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ; współpracownik Polskiego Ośrodka Naukowego UJ; ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Dyrektor-koordynator 2010-2013

Dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek

doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, tłumaczka języka litewskiego, kierowniczka grantów w ramach Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk „Religijność katolików litewskich w latach 1960-1980: analiza trzech przypadków” (2000-2001) oraz „Historia Biedy – dwa studia przypadku” (1999-2000), wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nacjonalizmu, pamięci społecznej, historii Litwy w okresie sowieckim.